Bizimle iletişime geç
Bilgi HanEvi

Bilgi HanEvi

Ötenazi Nedir? Hangi ülkelerde yasal? Dinler Açısından Ötenazi

Bilgi

8 Eylül 2018 Cumartesi 21:08:40

Ötenazi Nedir? Hangi ülkelerde yasal? Dinler Açısından Ötenazi

Ötenazi kısaca bir hayvanın veya insan kendi iradesi veyahut yakınlarının onayı ile hayatına son verilmesidir. Bu kişilerin veya hayvanların hayatına acısız ve ağrısız şekilde son verilmektedir. Ancak halen dünyanın birçok ülkesinde Ötenazi uygulaması mümkün değildir. Ülkemizde de ötenazi yasaktır. Hukuk açısından da gayet tartışmalı bir konu olan Ötenazi kavramını hem hukuk hem de Dinler üzerinden inceledik…

ötenazi

Ötenazi, insanın veya hayvanın kendi iradesi veyahut da yakınlarının kararı ile acısız ve ağrısız şekillerde sona erdirilmesi işlemi olarak tanımlanabilir. Ötenazinin kişinin veya söz konusu hayvanın acı çekmesini önlemek, sona erdirmek, kişinin hayattan duyduğu hazzın bitmesinin ardından kendi isteği doğrultusunda “ölmesini” sağlamak, ölümcül bir hastalıkla uğraşmamak yerine kısa yoldan ölümü tercih etmek gibi yönleri bulunmaktadır. Ötenazinin nasıl gerçekleştirildiği de merak edilmektedir. Ötenazi işlemi, ağır ve yoğun dozda ilaçların kişiye veya hayvana enjekte edilmesi veya kişinin yaşam ünitesinden fişinin çekilmesi ile gerçekleştiriliyor.

Günümüzde ötenazi ile ilgili bir diğer kavram da Pasif Ötenazi. Pasif ötenazide kişi yakalandığı ağır hastalıktan kurtulmak için acilen girişilmesi gereken tedavi hizmetlerini reddederek kendisini ölüme terk ediyor. Bir de insanların Ötenazi ile ilgili en merak ettiği şeylerden biri de hangi ülkelerde yasal olduğu. Ötenazi günümüzde pek çok ülkede halen yasal değildir. Bazı ülkeler Pasif ötenaziye izin verirken, çoğu ülkede aktif ötenazi kesinlikle yasaklanmıştır. Ülkemiz Türkiye’de ise ötenazi yasaktır. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri uyarınca hastasına Ötenazi uygulayan hekim ve doktora “Tasarlayarak adam öldürme” suçundan ceza verilmektedir. Bu suçun cezası ise ağırlaştırılmış müebbettir.

ötenazi

DİNLER AÇISINDAN ÖTENAZİNİN İNCELENMESİ

Bu yazımızda hukuk açısından olduğu kadar dinler açısından da ötenaziyi inceleyeceğiz. Ötenazinin İslam, Musevi, Hristiyan ve Budizm dinleri açısından değerlendirilmesini ayrı ayrı yapacağız. Gelin dinlerin ötenaziye bakışını hep birlikte inceleyelim…

İslam Açısından Ötenazi: İslami açıdan hayat, Allah’ın kullara bahşettiği ve kendisinin geri alabileceği şeydir. Bu yüzden de kişinin kendi hayatını sonlandırabilme yetkisi yoktur. İnsanın hayatını sonlandırabilme hakkı, hiçbir insana hak olmadığı gibi sadece Allah’a aittir. Öte yandan kişinin ölüme terk edilmesi de mümkün değildir, kişinin iyi bir tedaviden geçirilip ömrünün uzaması sağlanmalıdır. Sonuçta İslam dininde ötenazinin ne aktif ne de pasifine yer verilmemiştir. İslam dini hayat odaklı olduğundan kişinin kendisinin canına kıyma gibi bir hakkı bulunmamaktadır. Günümüz modern hukuk sistemlerinde de, çekirdek haklardan biri olan yaşam hakkı, kişinin tam tasarrufunda olan bir hak değildir.

Musevilik Açısından Ötenazi: Musevilikte de tıpkı İslam dini gibi insan hayatı ve yaşamı temel alınmaktadır. İnsan Tanrı tarafından yaratılmıştır ve Tanrı’ya tekrar Tanrının buyruğu ile dönecektir. Ayrıca musevilikte insan tanrı silüetinde yaratılmış olduğundan ötenaziye kesinlikle izin verilmemektedir.

Hristiyanlık Dini Açısından Ötenazi: Hristiyan inancı da tıpkı İslam ve Musevi inancı gibi insan temalı kutsak dinler açısından incelendiğinde kişinin kendi ve başkasının hayatına kıymasını reddetmiştir. İnsanlar kesinlikle başkasının ve kendilerinin yaşamlarında tasarruf sahibi değildir. Bu yüzden de kesinlikle ötenaziye Hristiyanlık dininde yer yoktur.

Budizm Açısından Ötenazi: Budistler arasında ölüm, intihar ve ölümden sonraki hayattan bahsetmek, övünmek gibi şeyler yasaktır. Hatta bu gibi şeylerden bahsedenler Budizm’den aforoz bile edilebilmektedir. Yani budizm ile ötenazi kavramları arasında da bir mesafe olduğunu söyleyebiliyoruz.

Yorum yapmak için tıkla

Bir cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Daha fazla Bilgi

Yukarı